هوافضا قدیم
۹۶متری
۷جنوب غربی
ویو دار
پارکینگ مسقف
انباری
مدارک به نام